Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiVirgilijus Noreika - Švelnumas žodžiai


Kai už lango gruodas ar šarma
Kai ateina sielon vienuma
Kai širdis nešyla
Kai ranka nekyla
Man pro slogią tylą
Grįžta, grįžta tavo artuma Tas rankų švelnumas
Nuo širdies ir nuo veido
Tirpdo vienumos ledus
Tu – ryto lengvumas
Man gražinęs lyg dainą
Tuos jau užmiršty vardus Savo sunkią naštą tau nešu
Nežinau, gal kaltas pats esu
Kai jėgų pristinga
Kai kelius užsninga
Aš tave lemtingą
Tyliai tyliai pašaukiu vardu Tas rankų švelnumas
Nuo širdies ir nuo veido
Tirpdo vienumos ledus
Tu – ryto lengvumas
Man gražinęs lyg dainą
Tuos jau užmiršty vardus Smerk ir priekaištauki, jei gali
Tik neleisk paklysti man kely
Kai apkars man dienos
Naktys mėnesienos
Kai aš būsiu vienas
Būki, būki žemėj netoli Tas rankų švelnumas
Nuo širdies ir nuo veido
Tirpdo vienumos ledus
Tu – ryto lengvumas
Man gražinęs lyg dainą
Tuos jau užmiršty vardus

Klausyti Virgilijus Noreika - Švelnumas lyrics