Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiTonis - Tekėk už manęs žodžiai


Nuo pačio ryto taip neramu
Į tavo širdį pasibelst skubu
Sakau tau tyliai, turiu minčių
Ir į mūsų vietelę aš tave kviečiu
Priklaupęs ant kelių nedrąsiai į tave žvelgiu.
Ar sutinki už manęs tekėti
Ir viena kryptim su manim žiūrėti
Ar sutinki tik mane mylėti
Džiaugsme ir skausme visada šalia
Baltais žiedais, po tavo kojom
Leiski nusivesti tave į rojų
Tik su tavim aš matau rytojų
Tekėk už manęs.
Žiema žiemužė mums nebaisi
Jeigu tik būsi tu manam glėby
O tu šypsaisi, tu vis tyli
Ir lemtinga sekundė jau visai arti
Priklaupęs ant kelių meldžiu sakyk ar sutinki.
Ar sutinki už manęs tekėti
Ir viena kryptim su manim žiūrėti
Ar sutinki tik mane mylėti
Džiaugsme ir skausme visada šalia
Baltais žiedais, po tavo kojom
Leiski nusivesti tave į rojų
Tik su tavim aš matau rytojų
Tekėk už manęs.
Priklaupęs ant kelių nedrąsiai į tave žvelgiu.
Aš sutinku už tavęs tekėti
Ir viena kryptim su tavim žiūrėti
Aš sutinku tik tave mylėti
Džiaugsme ir skausme visada šalia
Baltais žiedais, po tavo kojom
Leiski nusivesti tave į rojų
Tik su tavim aš matau rytojų
Tekėk už manęs.

Klausyti Tonis - Tekėk už manęs lyrics