Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiSkylė - Klausiau vėjo žodžiai


Klausiau aš vėjo: kur man skausmą dėti,
Ir kaip su juo gyvenant man neišprotėti?
Ir atsakė vėjas: būk kaip liepsna
Ir sudegink tai, ką pagimdys tamsa.
Klausiau aš upės: kaip išmokti mylėti,
Kai nėra ką pjauti, kai nėra ką sėti?
Ir atsakė upė: būk kaip žuvis
Ir plauki ten, kur įsakys širdis.