Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiSkylė - Kazokai žodžiai


Ar jūs žinot, ar girdėjot,
Kaip kazokai važiuoja pas moteris?
Ar jūs žinot, ar girdėjot,
Kodėl jie važiuoja pas moteris? Jie važiuoja todėl, kad jiems trūksta meilės –
Kaip man ir tau, jiems trūksta meilės.
Ir meilės nieks negali mums duoti,
Nes mes patys ir esam ta meilė,
Tik padalinta į dvi lytis.
Štai dėl ko kazokai važiuoja pas moteris,
Štai dėl ko jie važiuoja pas moteris.
Ar jūs žinot, ar girdėjot,
Kaip moterys laukia kazokų?
Ar jūs žinot, ar girdėjot,
Kodėl jos taip laukia kazokų? Jos laukia todėl, kad joms trūksta meilės,
Kaip man ir tau, joms trūksta meilės.
Ir meilės niekas negali mums duoti,
Nes mes patys ir esam ta meilė,
Tik padalinta į dvi lytis.
Štai dėl ko kazokai važiuoja pas moteris,
Štai dėl ko moterys taip laukia jų.