Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiSkylė - Jamaika žodžiai


Ko aš išmokau čia, grauždamas asfaltą?
Gal keisti savo spalvą, kaip keičiu savo paltą?
Ką sužinojau aš, stebėdamas ekraną?
Gal tik tiek, kad visos moterys – ne mano… Aš parduosiu gitarą
Ir nusipirksiu balalaiką,
Ir, pabučiavęs savo mamą,
Aš išvažiuosiu į Jamaiką.
Čia tiek daug žmonių, gimusių tankuose –
Šypsena jų veiduose, o peilis rankose.
Čia skamba po kaimus Birutės siuita,
Čia broliai lietuviai skandina viens kitą.
Aš parduosiu gitarą
Ir nusipirksiu balalaiką,
Ir, pabučiavęs savo mamą,
Aš išvažiuosiu į Jamaiką.
O štai poetai, kenčiantys badą –
Jie bando sielą sodinti į ledą,
Bet vietoj džiaugsmo sudygsta bambukai,
Jų šakose apsigyvena eunuchai.
Jie sėdi ten, ir giesmę gieda,
Prieš miegą skaito Kastanedą,
Na, o po miestą bėgioja briedžiai –
Juos medžioja krikščionys mėsėdžiai.
Aš parduosiu gitarą
Ir nusipirksiu balalaiką,
Ir, pabučiavęs savo mamą,
Aš išvažiuosiu į Jamaiką.