Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiSkylė - Balta karvė žodžiai


Klausyk klausyk, mielas drauge!
Išgerk išgerk šitą taurę.
Klausyk – išgerk ir dar įsipilk.
Ar žinai – Mano namai tik su viena siena,
Mano keliai veda per pievą,
Mano sapnai apie Dievą,
Mano draugai panašūs į sniegą.
Tad atskriski, balta karve – mes josime tenai,
Kur maudos vyno jūroj ir žvaigždės, ir vaikai.
Kvapni žolė ten auga nuo žemės lig dangaus,
Ir niekas ten nelaukia nei ryto, nei nakties.
Atskriski, balta karve!
Atskriski čionai! Klausyk, mielas drauge!
Išgerk šitą taurę.
Klausyk – mes geriam vyšnių vyną.
Ar žinai – Mano namai tik su viena siena,
Mano keliai veda per pievą,
Mano sapnai apie Dievą,
Mano draugai panašūs į sniegą.
Tad atskriski, balta karve – mes josime tenai,
Kur maudos vyno jūroj ir žvaigždės, ir vaikai.
Kvapni žolė ten auga nuo žemės lig dangaus,
Ir niekas ten nelaukia nei ryto, nei nakties.
Atskriski, balta karve!
Atskriski čionai!