Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiSimonas Donskovas - Gyvenimas gražioj šaly žodžiai


Einu namo gatve, namai visai šalia,
Gražioj šaly gražus žmogus gražia gatve.
Mergelę sutinku, ant kampo užtrunku,
Ant Montės gatvės kampo nesunku.

Kaip viskas nesunku, kai pinigų turiu,
Dainuok, nes gatvėj kartais viskas nesunku.
O jeigu per brangu, tiesiu keliu namo,
Gražioj šaly keliaut namo sparčia risčia.
Man gerai, kol viskas man gerai,
Iš burnos balti šilti garai,
Už vitrinų čiulba vyturiai,
Seniai taip buvo ramu ir gerai.
Grįžtu namo nakčia, namuos viena kančia,
Gražioj šaly gražaus žmogaus graži kančia.
Ne tuo vardu kviečiu, ne tuo kvapu kvepiu.
Kvepėk kaip nori, bet vadink tikru vardu.
Tave aš vadinu vardu, bet vis ne tuo.
Dainuok, širdie, gyvenimą dainuok.
Kiek daug gražių vardų, gražioj šaly, o tu –
Dainuok, širdie, gyvenimą dainuok.

Klausyti Simonas Donskovas - Gyvenimas gražioj šaly lyrics