Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstai
Šeduvos bernai - Sutemų kloniai žodžiai


Gaubia tėviškę sutemų kloniai
Skęsta gluosniai nakties tylumoj
Aš pinu tau į laišką svajonę
Lyg vainiką gegužio dienoj.
Ir jausmų, ir širdies čia įdėjau
Ir mažytį kraštelį dangaus
Ir pirmąsias dainas vyturėlio
Ir dvelkimą vėjelio švelnaus.
Aš rašau, kad pavasaris grįžta
Ir pakrūmėj žibutę radau
Tik jausmų, kurie nerime vysta
Negaliu aprašyti aš tau.
Ir rašau Šeduvoj kas dar naujo
Ir kai šokom anam vakare
Te svajonės ir viltys keliauja
Su žiedais vėjeliu pas tave.

Klausyti Šeduvos bernai - Sutemų kloniai lyrics