Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiSaulius Mykolaitis - Naujas rytas žodžiai


Su krintančiais lapais, su vėjo verksmais,
Didingais troškimais širdis neužkais,
Tik pinsis mintis, nedrąsi ir liūdna,
Kaip šalto dangaus, įkyri dargana.
Suvargino dvasią šešėlį vilties,
Padangėj skraidyti sparnai nesities,
O saulėtos dienos, kuriom taip džiaugeis,
Šviesiais atminimais tik širdį sužeis.
Gyvenimo laimės panūdus širdis
Nežino, kada naujas rytas prašvis,
Kada į miglas pasinėrus tvankias,
Iš lėto, kaip žvakė be oro užges.
Turiu aš savy priešingybių versmes,
Ir sielvarto mintys manęs nepames,
Dėl jų manyje ir gūdu, ir tamsu,
Jaučiu, kad esu nebe tas, kas esu.