Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiRoma Mačiulytė - Odė meilei žodžiai


Tu buvai pakeleive, pro šalį skubėjai tolyn,
Pas mane į svečius nebuvai dar ne karto užklydus,
Tau atversiu duris, jei bent kart pasibelsi širdin
Paskubėk, kol neužėmė nieks pagarbios tavo vietos.
Tu ateik, išdidi ir ori karaliene širdies,
Pagarbiai nusilenksi, už meilę karštai pasimelsiu,
Tau po kojom tegul angelai žvaigždžių taką nuties
Jeigu bausi mane, dėl tavęs viską viską iškęsiu.
Meile, nesužeisk, apleistos širdies,
Man sparnus suteik, kad galečiau skristi,
Į svečius užeik ir atnešk ugnies,
Židinį uždek, kad namai sušiltų.
Būsiu tavo tarnaitė, klusni ir šventa be dėmės,
Pasakyk, ką turėčiau daryt, kad tu amžiais žydėtum
Tu išsaugok mane nuo pagundų slaptos nuodėmės,
Jei suklupčiau kely, tu mane lig dangaus pakylėki.