Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiPaulius Stalionis - Meilės vynas žodžiai


Supasi, vai supasi meilė kamine,
Raudonose lūpose, tuščiame delne…
Blaškosi ji, blaškosi žemės vidury,
Tirpstanti kaip vaškas laimės tarpdury… Ligi kaklo neriam svaigulio glėby,
Meilės vyną geriam mudu su tavim.
Širdimi apkvaitom, vis tik negana,
O, kad nesibaigtų taurė sklidina! Supasi, vai supasi meilė ajeruos,
Ant peties nutūpusi, gal neišgaruos…
Juokiasi ji, juokiasi iš manęs, deja,
Taip ir neišmokusi tilpti širdyje… Ligi kaklo neriam svaigulio glėby,
Meilės vyną geriam mudu su tavim.
Širdimi apkvaitom, vis tik negana,
O, kad nesibaigtų taurė sklidina!
(2 kartus) Supasi, vai supasi meilė kamine,
Raudonose lūpose, tuščiame delne…