Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiLietuvių liaudies dainos - Ėjo senis… žodžiai


Ėjo senis lauko arti
Pasiėmęs pypkę karčią.
Pried.: Oi lylia, oi lylia
Dainuok linksmai.
Ėjo boba tuo keleliu,
Rado pypkę ant kelmelio.
Ei tu, boba, nekvailioki,
Man pypkelę atiduoki.
Mano pypkė kukavinė,
O cibukas misinginis.
Suraizgyta, sumaizgyta –
Kur aš gausiu tokią kitą.

Klausyti Lietuvių liaudies dainos - Ėjo senis… lyrics