Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiLietuvių liaudies dainos - Aukštaitiška Velykų daina žodžiai


Supkit meskit mani jaunų.
Kad užvysčiau aukštų kalnų.
Aukštų kalnų, žalių girių.
Žalių girių, ąžuolėlių.
Žali lapai nubyrėjo.
Per upelį nutekėjo.

Klausyti Lietuvių liaudies dainos - Aukštaitiška Velykų daina lyrics