Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiLietuvių liaudies dainos - Aš užgimio ubagėlis žodžiai


Aš užgimio ubagėlis,
Ir užaugo prasčiokėlis.
Ainu par svieto verkdamas,
Geradėjus garbindamas.
Trečis kiemas nuo pat gala
Davė duonos ir rasala,
O kai paprašio bulbyčių,
Liepė aiti per ulyčio.
Kas duos duonos – dikavosiu,
Kas duos sūria – išlujosiu,
Kas lašinių čielo šmoto,
Tas gaus pas Dievo zaploto.