Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiLietuvių liaudies dainos - Alaus, alaus žodžiai


Lietuvių liaudies dainos – Alaus, alaus Alaus, alaus, duos Dievas daugiau,
Per visą naktelę alum lijo.
(2 kartus) Alum lijo, apyniais snigo,
Tekėjo upeliai brang vynelio.
Jūs baratės, rokuojatės,
Kai niekas nemato – bučiuojatės.
Jūs barkitės, rokuokitės,
Kai mes išvažiuosim, žinokitės.
Alaus, alaus, duos Dievas daugiau,
Per visą naktelę alum lijo.
Alum lijo, apyniais snigo,
Tekėjo upeliai brang vynelio.