Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiLedi ais ir Fuzzy - Pagal meilės įstatymą žodžiai


šviesą nešu dvi širdis delne,
Tamsa pykčiuos paskandina mane.
Per pusnį jausmų brendu dienomis
Ir šildau glėby širdis naktimis.
Pagal meilės įstatymą
Meilė – akys dviejų
Tu tampi nebematomas
Ant blogio veidrodžių.
(2 kartus) Lyg maldą kartoju: aš tau esu,
Gimiau ir kovojau dėl mūs širdžių.
Pagal meilės įstatymą
Meilė – akys dviejų
Tu tampi nebematomas
Ant blogio veidrodžių.
Tik pėdos širdžių išdegins takus,
O mūsų tokių kažin ar dar bus.
Ir jei žvakė degs per vėjus, pūgas,
Pametęs jausmus, mokėsi juos rast.
Pagal meilės įstatymą
Meilė – akys dviejų
Tu tampi nebematomas
Ant blogio veidrodžių.
(2 kartus) Lyg maldą kartoju: aš tau esu,
Gimiau ir kovojau dėl mūs širdžių.
Pagal meilės įstatymą
Meilė – akys dviejų
Tu tampi nebematomas
Ant blogio veidrodžių.