Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiJanina Miščiukaitė - Naktis prie jūros žodžiai


Negrįžk atgal prie jūros, atgal negrįžk
Manęs nėra, kur buvo, tiktai naktis.
Ne mano balsas bangoj atgims
Ir kvies jį į tamsą ir tada klaidins.
Žvaigždžių takai neryškūs ant vandens,
Sustok, mane pamirši kitam krante.
Ir paukščių takas ne tau nušvis
O paukščiams grįžti į lizdus nakty.
Priedainis:
Neša smėlį vėjas, dienas naktis
Kelios mažos smiltys miega saujoj.
Savo laimės laukiu visus metus Gal banga ir gėla atneša ją prie manęs.
Nėra laike mums tako atgal sugrįžt
Bangų mūša dar plaka, bet ne širdis.
Tik naktį tavo akis randu
Liūdnai jos spindi tarp kitų žvaigždžių.