Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiIchthus - Koks Jis nuostabus žodžiai


Karalius nuostabus,
Didybe apsisiautęs
Tegu žemė džiaugias,
Visa žemė džiaugias
Jis – amžina Šviesa,
Ir traukiasi tamsa,
Ir dreba nuo Jo balso,
Nuo Jo galingo balso.
Koks Jis nuostabus,
Mūsų Dievas –
Jis nuostabus.
Giedok kartu:
Koks Jis, Koks Jis nuostabus.
Nuo amžių Jis yra,
Virš laiko Jo Ranka
Pradžia ir Pabaiga,
Pradžia ir Pabaiga
Trejybėj vienas Dievas
Dvasia, Sūnus ir Tėvas
Šventas Judo Liūtas
Dievo Avinėlis.
Aukščiau visų iškeltas
Šlovės tik vienas vertas,
Širdis giedos
Koks Jis nuostabus.

Klausyti Ichthus - Koks Jis nuostabus lyrics