Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiGytis Paškevičius - Dalužė žodžiai


Ir buvo dienos margos
Ir naktys baisiai gilios
Gegužis vyšniom linko
Laukų žiedų pripylė
Rugiais per lauką plaukėm
Ir vargu netikėjom
Akim išraižėm dangų
Kalbas kalbėjom vėjam.
Priedainis:
Nebežinau kas daros
Oi ta dalia dalužė
Ir kas mane nugirdė
Ar tu jau ar gegužis
Nebežinau kas daros
Oi ta dalia dalužė
Ir kas mane nugirdė
Ar tu jau ar gegužis.
Abu tą džiaugsmą žingsniais
Lygiom dalim dalinom
Dangus žaibais žėrėjo
Lietus lelijom lijo
Dabar tiktai beliko
Vieni prisiminimai
Nes mūsų meilė buvo
Tik tų vaikų žaidimai.
Priedainis:(2 kartus)
Ir kas mane nugirdė
Ar tu jau ar gegužis
Ir kas mane nugirdė
Ar tu jau ar gegužis.

Klausyti Gytis Paškevičius - Dalužė lyrics