Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiGiesmės - Atliepiamoji psalmė žodžiai


Tegu Izraelis kartoja:
Jis maloningas per amžius!
Tegu Aarono ainiai kartoja:
Jis maloningas per amžius!
Visi, kurie Viešpaties bijo, tesako:
Jis maloningas per amžius!
Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius.
Dievo ranka parodė savo galybę!
Dievas dešinę savo pakėlė!
Aš nemirsiu: gyvensiu
ir skelbsiu Viešpaties darbus.
Nors Viešpats mane plakte plakė,
bet mirti neleido.
Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius.
Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį,
pačiu kertiniu pasidarė.
Taip Dievo nulemta,
ir mūsų akims tai nuostabą kelia.
Šią dieną laimingą Viešpats padarė,
džiūgaukim, kelkim linksmybes!
Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius.

Klausyti Giesmės - Atliepiamoji psalmė lyrics