Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiFaina - Pasiilgau tavęs žodžiai


Paliesk mano lūpas, mano degančius skruostus (paliesk)
Paglostyk plaukus, ašaras nušluostyk (nušluostyk)
Pažvelk į akis, tarsi nieko nebuvo,
Neapykantos siena tarp mūsų sugriuvo.
Pasiilgau tavęs,
Nebenoriu tylėti,
Nebemoku gyventi, noriu tyliai kentėti…
Pasiilgau tavęs,
Vėl noriu mylėti,
Vėl dieną naktį į tave žiūrėti.
Tu mano gyvybė, tu mano šaltinis,
Tu mano vakaras, rytas auksinis.
Dabar žinau: kentėt buvo verta,
Tu šiam pasauly esi man sutvertas.
Pasiilgau tavęs,
Nebenoriu tylėti,
Nebemoku gyventi, noriu tyliai kentėti…
Pasiilgau tavęs,
Vėl noriu mylėti,
Vėl dieną naktį į tave žiūrėti.