Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiDie2kai.lt - Palanga Diedukų žodžiai


Palangoj mačiau Dieduką
Dvidešimtą ratą suka
Lekia greitai per tiltuką
Mina seną dviratuką.
O kiti nuo tilto spjaudo
Atsipūtę plekšnes gaudo
Ir močiučių nebeklauso
Palanga ne joms priklauso.
Palanga kieno? Palanga kieno? Palanga yra Diedukų!!! Pr.
Mylim jūrą mylim Palangos močiutes
Gal kartu šią naktį aplankysime jas
Mylim jūrą mylim Palangos močiutes
Gal kartu šią naktį aplankysime jas.
Pajūry šimtai Diedukų
Mauna sliekus ant kabliukų
Kambarių jie nenuomoja
Atsisėdę sau žvejoja.
Jie kiekvieną mielą dieną
Ant suoliuko geria pieną
Diskutuoja, repą klauso
Žino miestas Jiems priklauso.
Palanga kieno? Palanga kieno? Palanga yra Diedukų!!! Pr.
Mylim jūrą mylim Palangos močiutes
Gal kartu šią naktį aplankysime jas
Mylim jūrą mylim Palangos močiutes
Gal kartu šią naktį aplankysime jas.
Akimis damas medžioja
Kai šuniukus jie vedžioja
Vėjas jiems šukuoja plaukus
Gera pensijos sulaukus.
Tyliai sau niūniuoja dainą
Kai į turgų jie nueina
Paskalų ten prisiklauso
Kam ir kas dabar priklauso.
Uno dos tres quatro.
Palanga kieno? Palanga kieno? Palanga yra Diedukų!!! Pr.
Mylim jūrą mylim Palangos močiutes
Gal kartu šią naktį aplankysime jas
Mylim jūrą mylim Palangos močiutes
Gal kartu šią naktį aplankysime jas.
Stoviu ant tilto šypsausi ir tyliu
Driekiasi jūra tūkstančius mylių
Norit žinot apie ką aš čia tyliu
Aš Palangą myliu Palangą myliu.
Pr.
Mylim jūrą mylim Palangos močiutes
Gal kartu šią naktį aplankysime jas
Mylim jūrą mylim Palangos močiutes
Gal kartu šią naktį aplankysime jas.