Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstaiAnt kalno mūrai, joja lietuviai žodžiai


Ant kalno mūrai, joja lietuviai,
Ant kalno mūrai, joja lietuviai.
Joja, joja lietuvaičiai,
Neša, neša vainikaitį,
Vainiką rūtų, vainiką rūtų.

Štai ir prijojo uošvės dvarelį,
Štai ir prijojo uošvės dvarelį.
Kelkis, kelkis, motinėle,
Žadink savo dukružėlę
Žirgelių girdyt, žirgelių girdyt.

Dar nesikelsiu, dar ne dienelė,
Dar nesikelsiu, dar ne dienelė.
Man močiutė taip prisakė
Su berneliais nekalbėti.
Močiutės klausau, širdelės klausau.

Klausyti Ant kalno mūrai, joja lietuviai lyrics