Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstai16 Hz - Lietuvaitė žodžiai


Viską mačiau
Ir visur važiavau
Visam pasauly
Aš visų tautų gražuoles pažinau “London, Berlin
Ryga, Pariž, Talin”
Nors gražuolių aš nemaža sutikau
Tik Lietuvoj sau idealą suradau Lietuvaitė – gėlė gražių laukų
Tartum auksas spalva tavo plaukų
Tavo akys – dangus mėlynas
Jos kaip toliai beribiai Lietuvos Lietuvaite, sapnuoju tik tave
Tavo akys žavėjo taip mane
Lietuvaite, aš tavo vergas
Mano širdis priklauso tau, tau, tau Ieškojau vis
Kam atiduot širdį
Kuriai gražuolei
Mano meilės žvilgsnis amžinai nuskris Bet pagaliau
Čionai atvažiavau
Ir kai lietuvaites aš čia sutikau
Ūmai visas kitas gražuoles užmiršau Lietuvaitė – gėlė gražių laukų
Tartum auksas spalva tavo plaukų
Tavo akys – dangus mėlynas
Jos kaip toliai beribiai Lietuvos Lietuvaite, sapnuoju tik tave
Tavo akys žavėjo taip mane
Lietuvaite, aš tavo vergas
Mano širdis priklauso tau