Lietuviškų dainų žodžiai ir dainų tekstai16 Hz - Galera žodžiai


Laivas švartavosi atplaukęs krante į išdraskytą šoną daužės banga
Ant denio dainavo piratai girti gėrė už tai, kad liko gyvi Per daugelį metų laivą užpustė Šventosios smėlis tapo jo uostu
Sėdėjo prie stalo jūreiviai žili dėkojo likimui mes dar vis gyvi Ir Velnias mus nešė į šitą galerą
Mes daug ko norėjom ir viską turėjom
Ir velnias mus nešė į šitą galerą
Mes kraują praliejom dėl to kuo tikėjom Vis dar burės iškeltos suplėšytos vėjų jos nenukrito jos atstovėjo
Piratai nežino kas jų dar laukia prisimena jūrą ir dainą užtraukia Ir velnias… (2kartus)